Tarot Kódex

Mások életébe bepillantást nyerni, nagyfokú tapintatot igényel. Bizalmat elnyerni pedig, nagy felelősséggel jár…
Ezért fontosnak tartom, hogy aki megtisztel a bizalmával és elhozza hozzám élete fontos kérdéseit, tisztában legyen azzal, hogy milyen elvek vezetnek a tanácsadás során.
A német Tarot Szövetség olyan Tarot Kódexet fogadott el, melynek pontjai nem csak ezen szövettség tagjaira, de minden Tarot tanácsadóra egyaránt érvényesnek kellene lenniük. 
A Kódex elleni vétség a szövettségből való kizárást von maga után. Nem is szólva azokról a sokkal súlyosabb karmikus következményekről, melyeket magára von bárki, aki nem viseltetik kellő tapintattal és őszinte segítő szándékkal…
Én elköteleztem magam a Kódex mellett…
“A  Tarot egy generációk által formált sokrétű megismerési eszköz. Tudatában vagyok annak, hogy az én értelmezésemen túl a lapok képi mondanivalójában további mondanivaló és aspektus is van.
Tudom, hogy a Tarot egy távolabbi spektrumrendszerrel rendelkező szimbólumrendszer, melynél minden egyes lap témája kedvezőbb vagy problémásabb módon élhető meg. Ezért elzárkózom a közhelyes értelmezésektől és egyetlen lapot sem értelmezek egyértelműen jónak vagy rossznak. Elzárkózom attól a kijelentéstől, hogy az elkerülhetetlen sors megérthető. 
Sokkal inkább törekszem arra, hogy minden tanácsot kérő számára fejlődési lehetőséget mutassak, és erősítsem abban, hogy felelősségteljesen cselekedjék…
Felelősséget vállalok arra, hogy a tarot-tanácsadásból megszerzett információkat harmadik személynek nem adom ki, sem saját hasznomra nem fordítom. Jogi, pénzügyi, orvosi és pszichológiai kérdések ügyében, melyek nem az én szakterületemhez tartoznak, tanácsot kérő személynek a professzionális segítségkérést javaslom.
etikátlan kérdésfeltevéseket  és leminősítő kijelentéseket, különösen távollévő harmadik személlyel kapcsolatban, elutasítok.
Nevelési kérdésekkel kapcsolatban is a gyermek intim szférájára ügyelek, amit kellőképpen respektálok…”
(Ernst Ott: Tarot és Asztrológia Tarandus, 2012.)

Várlak Szeretettel! :)


 

Kapcsolódó bejegyzések: